מידע אודות רישום

רוצים לשמוע עוד על תוכניות הלימוד שלנו? בואו נפגש!

אנו מודים לך על התעניינותך בלימודים בקריה האקדמית אונו. בשלב זה עומדות בפניך החלטות לא פשוטות בנוגע לעתידך, האקדמי והמקצועי כאחד.

אנו מאמינים כי הדרך לקבל את ההחלטה הטובה ביותר עבורך, היא באמצעות קבלת מידע מקיף ומעמיק ככל הניתן לגבי האפשרויות העומדות בפניך.

לשם כך, הקריה האקדמית אונו מעמידה לרשותך צוות יועצים מקצועי ומיומן הזמין עבורך שישה ימים בשבוע. היועצים שלנו ישמחו לענות על כל שאלותיך וללוות אותך לאורך כל תהליך הרישום והקבלה.

מעבר למידע בנוגע ללימודים ותנאי קבלה, ניתן לקבל מהיועצים שלנו גם מידע בנוגע למלגות, ליחידה להכוון ולניהול קריירה, להסדרי תשלום ועוד. 

ההרשמה ללימודים אפשרית באופן עצמאי באמצעות אתר הקריה האקדמית אונו או באמצעות יועצי הרישום במנהל הרישום.

 • הקריה האקדמית אונו שומרת לעצמה את האפשרות לקבל עד 10% סטודנטים שאינם בתנאי הקבלה לתוכנית, כחריגים. זאת, מטעמים כגון: העדפה מתקנת של אוכלוסיות מוחלשות; הגברת ההנגשה להשכלה גבוהה לסטודנטים שהם דור ראשון להשכלה גבוהה; צרכים ייחודיים של ציבורים מגוונים בישראל; נתונים אישיים ואקדמיים מיוחדים ובמיוחד בעלי רקורד של עשייה חברתית ו/או ציבורית, הצטיינות בפעילות למען הקהילה, הצטיינות ייחודית בספורט, רקורד מרשים של שירות בטחוני או נתון אישי אחר המעיד על פעילות או יכולת מוכחת ללימודים אקדמיים.

הכתוב מתייחס לנשים וגברים כאחד.

לייעוץ ותיאום פגישה אישית ניתן לפנות אלינו:
בימים א'-ה', בין השעות 08:00-19:00 | יום ו' בין השעות 08:00-12:00
בטלפון 03-5311888
דוא"ל: info@ono.ac.il

תהליך הרישום:

יש למלא את הפרטים הנדרשים בטופס הרישום, לצרף מסמכים כגון צילום ת.ז ומסמכי השכלה, ולשלם את דמי הרישום באמצעות כרטיס האשראי (התשלום מתבצע במערכת מאובטחת). לאחר מילוי הפרטים ואישורם, ייצור עמך קשר נציג ממנהל הרישום להשלמת הליך הקבלה.
יובהר כי דמי ההרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה!
את המסמכים המקוריים הבאים יש להציג במשרדי הרישום במועד הראיון האישי:
 • צילום תעודת זהות כולל הספח.
 • תמונת פספורט.
 • אישורים מקוריים על השכלה קודמת על פי תנאי הקבלה.
 • קורות חיים מעודכנים.
 • המלצה ממקום העבודה וקורות חיים מפורטים (מועמדים לתואר שני בלבד).
 
דמי רישום:

350 ₪

לשאלות בנושא רישום ניתן לפנות ל-rishum@ono.ac.il.

 • בכל תכתובת הקשורה להרשמה יש לציין שם מלא, מספר תעודת זהות, מסלול לימודים מבוקש ומספר טלפון להתקשרות.
 • על המועמדים להודיע מיד למנהל הרישום על כל שינוי שיחול בפרטיהם האישיים.
 • הרשמה מאוחרת תתקבל על בסיס מקום פנוי בלבד. רצוי להירשם במועד שנקבע.
 • מנהל הרישום ייצור קשר טלפוני עם כל המועמדים שנרשמו לצורך קביעת מועדים לראיונות.
 • לא יינתנו הודעות טלפוניות בקשר לתוצאות מבחנים, ראיונות, החלטת ועדת קבלה וכד’.
 • לא תובא לדיון בקשתם של מועמדים שלא הציגו מסמכים כנדרש ובמועד.
 • מנהל הרישום יאשר, ללא תשלום, תעודת בגרות מקורית או תואר שיוצגו בפניו על ידי צילום התעודה המקורית ואישורה בחתימה ובחותמת העתק נאמן למקור (מסמך קביל).
 • כדי לייעל את הליך הרישום תקבל הקריה האקדמית אונו ישירות ממשרד החינוך את תעודת הבגרות של כל הנרשמים אשר זכאים לבגרות מאז שנת 1983. מועמדים בעלי זכאות עד שנת 1982, כולל, יידרשו להציג את התעודות המקוריות במינהל הרישום, בלי קשר להעברת הנתונים ממשרד החינוך. תעודת בגרות שתתקבל ישירות ממשרד החינוך תיחשב מקורית.
 • פניות לביטול הלימודים, להקפאתם או להפסקתם ייעשו בכתב בלבד.
 • אם אין התאמה בין השם המופיע על טופס הרישום לבין השם המופיע על גבי המסמכים השונים, יש להציג אישור על שינוי שם.
 • מועמדים שלא יציגו את המסמכים החסרים עד המועד האחרון שנקבע להם, ייחשבו כמי שוויתרו על מועמדותם ללימודים בקריה האקדמית אונו לאותה שנת לימודים.
 • הקריה האקדמית אונו איננה מאשרת במכתב חוזר את קבלת מסמכי ההרשמה שנשלחו על ידי המועמדים, פרט למועמדים המתקבלים על בסיס קבלה אוטומטית.
 • החזרת תעודת בגרות מקורית או תעודה מקורית אחרת: באפשרות המועמדים לשלוח תעודת בגרות מקורית או כל תעודה מקורית אחרת למנהל הרישום. המועמדים יקבלו את התעודה בחזרה בדואר רגיל לאחר שמנהל הרישום יצלם את התעודה ויאשרה כמסמך קביל. החזרת התעודה המקורית למועמדים היא באחריות המועמדים, ואין הקריה האקדמית אונו אחראית לאובדנה.
 • מועמדים המתקבלים על פי הקטגוריה של קבלה אוטומטית יקבלו מכתב אישור על קבלתם ללימודים.
 • סטודנטים בעלי לקויות למידה או צרכים מיוחדים אחרים ימלאו טופס פנייה לדקנית הסטודנטים ויצרפו אבחון תקף ורשמי על לקויות למידה (תקף עד 7 שנים).
 • מועמדים ייחשבו לסטודנטים מן המניין רק לאחר הסדרת תשלום שכר הלימוד במלואו.

תיאום פגישה אישית

טלפון: 03-5311888

דוא”ל: info@ono.ac.il

משרדי רישום

קמפוס קרית אונו:

שעות קבלה:

ימים א’-ה’ בין השעות 18:30-9:00

יום ו’ בין השעות 12:30-8:30

כתובת: הקריה האקדמית אונו, רחוב נהר הירדן 2, קרית אונו, מיקוד 5545001.

קמפוס ירושלים:

שעות קבלה:

ימים א’-ה’, בשעות 18:30-10:00

כתובת: הקריה האקדמית אונו, רחוב אגודת ספורט הפועל 2, הגן הטכנולוגי, מלחה, ירושלים מיקוד 9695102.

קמפוס חיפה:

שעות קבלה:

ימים א’-ה’, בשעות 18:00-10:00

כתובת: הקריה האקדמית אונו, קמפוס חיפה, שער הנמל 32, חיפה.

*תואר ראשון בלימודי ארץ ישראל וירושלים מתקיים בקמפוס ירושלים בלבד.

הליך רישום וקבלה

יש להגיש למשרד הרישום:

 • טפסי רישום מלאים ומקוריים.
 • צילום תעודת זהות כולל הספח.
 • תמונת פספורט.
 • תשלום דמי רישום.

 

יש להציג את אחד מהבאים:

 • תעודת בגרות מלאה.
 • תעודת בגרות מחו”ל – יש לצרף אישור מקורי ממשרד החינוך, כי התעודה שוות ערך לבגרות ישראלית ממשרד החינוך. כדי ליצור קשר עם היחידה להערכת השכלה תיכונית מחו”ל, חייגו לטלפון 02-5601371/2.
 • תואר ראשון ממוסד ישראלי מוכר (גיליון ציונים ודיפלומה או אישור זכאות לתואר).
 • תואר אקדמי ממוסד בחו”ל – יש לצרף אישור שקילות מקורי ממשרד החינוך. כדי ליצור קשר עם הגף להערכת תארים ודיפלומות, חייגו לטלפון 02-5601684.

להליך רישום וקבלה למכינות קדם אקדמיות לחצו כאן.

דרישות אנגלית: 

 • כדי להתמיין לרמה באנגלית, על הסטודנט לעבור מבחן אמי”ר או אמיר"ם או להגיע עם ציון פרק אנגלית בפסיכומטרי.
 • מועמד ללא ציון מבחן אמי”ר או אמיר”ם או פסיכומטרי, יסווג אוטומטית לרמה הנמוכה ביותר.
 • מועמדים אשר התקבלו ללימודים יכולים להתחיל את לימודי האנגלית אונליין ולגשת למבחנים טרם תחילת התואר.

 

פטור מאנגלית יינתן לאחר הצגת אחד מהבאים: 

 • אישור על הגעה לרמת פטור במוסד אקדמי ישראלי מוכר או פסיכומטרי עם ציון של 134 לפחות בפרק האנגלית או ציון מבחן אמי”ר או ציון במבחן אמיר"ם של 234 לפחות.

עלות לימודי האנגלית תתווסף לעלות התואר, על פי רמת האנגלית שנקבעה בהליך הרישום והקבלה.

ועדת קבלה

ועדת הקבלה משקללת את נתוני המועמד.

החלטות הוועדה נשלחות באימייל עד שבועיים מיום סיום כלל הליך הרישום.

 • לחישוב חישוב ממוצע ציון תעודת בגרות – לחצו כאן >> (הקישור יתוקן בקרוב)

 • טלפון: 03-5311888


  קמפוס קרית אונו:

  ימים א' עד ה' בשעות: 9:00-12:00 , 14:00-18:00

  יום ו' בשעות: 8:00-12:00 

  קמפוס ירושלים:

  יום א' בשעות: 8:30-18:00

  ימים ב' ו-ה' בשעות: 8:30-17:00

  ימים ג' ו-ד' בשעות: 8:30-16:00

  קמפוס חיפה:

  ימים א' עד ה' בשעות: 9:00-13:00 , 15:00-17:00

  קמפוס חרדי אור יהודה:

  ימים א' עד ה' בשעות: 8:30-13:00, 14:30-16:00